Dệt 7
Yahoo support  |  Hotline: 028.38425372

Khách hàng

 • Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
 • Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Trang tin

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty Dệt may 7

 

                LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ VÀ ĐANG CÔNG TÁC

·                        Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

1. Đ/c Thượng tá Vũ Thị Diệu Linh                 (1989 – 12/1992)

2. Đ/c Đại tá Nguyễn Tấn Thành                     (01/1993 – 01/1994)

3. Đ/c Đại tá Huỳnh Quốc Thành                     (02/1994 – 04/1995)

4. Đ/c Trung tá Lê Thành Công                        (05/1995 – 03/1999)

5. Đ/c Đại tá Võ Bửu Minh                               (04/1999 – 04/2001)

6. Đ/c Đại tá Trần Anh Kiệt                              (05/2001 – 08/2003)

7. Đ/c Đại tá Nguyễn Tiến Công                      (09/2003 – 11/2006)

8. Đ/c Đại tá Cao Xuân Minh                            (12/2006 – đến nay)

 

 

·        Các Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

1. Đ/c Trung tá Lê Thành Công                      (1989 - 02/1993), PGĐ chính trị

                                                                        (03/1993 - 04/1995), PGĐ Kế hoạch - KD  

2. Đ/c Thượng tá Nguyễn Thanh Nghị           (03/1993 - 04/2001),  PGĐ Chính trị

3. Đ/c Thượng tá Nguyễn Trần Luật              (06/1994 – 12/1996),  PGĐ Kỹ thuật - SX

4. Đ/c Trung tá Dương Kim Phượng             (01/1997 – 04/1999), PGĐ Kế hoạch - KD

5. Đ/c Thượng tá Lưu Đức Tú                         (05/1999 – 11/2006), PGĐ Kỹ thuật - SX

6. Đ/c Đại tá Trương Quốc Minh                      (05/2001 – đến nay), PGĐ Chính trị; PGĐ

7. Đ/c Thượng tá Phạm Đình Dũng                (06/2003 – 2004),  PGĐ Kế hoạch - KD

8. Đại tá Nguyễn Tiến Công                             (05/2001-08/2003) PGĐ Kế hoạch - KD

9. Đ/c Trung tá Cao Ngọc Vũ                           (11/2006 – 04/2009), PGĐ

11. Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Vinh                      (11/2009 – 04/2010), PGĐ Kỹ thuật - SX,

                                                                               (05/2010 -  đến nay) PGĐ Bí thư Đảng ủy

12. Đ/c Đại tá Thái Doãn Thất                          (01/2012 – đến nay), PGĐ Kỹ thuật  SX

13. Đ/c Trung tá Phạm Văn Thấu                    (06/2013 - đến nay), Phó GĐ kinh doanh

 

Giới thiệu: DỆT MAY 7

 

 

Mời đọc thêm các Thông tin liên quan:

​. Giới thiệu chung

​. Lịch sử hình thành

​. Lĩnh vực hoạt động

​. Năng lực sản xuất

​. Định hướng phát triển

​. Sơ đồ tổ chức

​. Danh hiệu giải thưởng

​. Tin tức báo chí và tin tức khác  

09/11/2017
161061 lượt xem
Chia sẻ bài viết: Dệt 7 Dệt 7

BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT