Dệt 7
Yahoo support  |  Hotline: 028.38425372

Khách hàng

 • Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
 • Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7
  Dệt 7

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Trang tin

Định hướng phát triển

   

-  Tiếp tục phát triển  sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường nội địa và quốc tế. Định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có của Công ty, không đầu tư đa ngành nghề; bảo đảm nguồn vốn phát triển bền vững.

- Liên tục đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, đảm bảo đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn làm chủ các máy móc thiết bị đã được đầu tư.

- Đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức quần chúng nhằm tạo tinh thần tốt cho người lao động. Có các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp để cho người lao động yên tâm ổn định làm việc, tạo hiệu quả tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tái cấu trúc lại Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành, có chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề hoạt động của Công ty.

- Chính sách đổi mới công nghệ: Tập trung đầu tư đổi mới các máy móc thiết bị đã cũ, không phù hợp; nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

DỆT MAY 7

05/12/2013
201168 lượt xem
Chia sẻ bài viết: Dệt 7 Dệt 7

BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT