Dệt 7
Yahoo support  |  Hotline: 028.38425372

Hỗ trợ trực tuyến

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Trang phục Dân quân tự vệ

  • Chức năng
  • Hình ảnh
  • Khách hàng

Công ty Dệt may 7 chuyên sản xuất các hàng quân trang phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng là chủ yếu. trong đó có các sản phẩm trang phục dân quân tự vệ.

Dưới đây là một số mẫu trang phục dân quân tự vệ:

 

 

DỆT MAY 7: 

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
9237 lượt xem
Chia sẻ bài viết: Dệt 7 Dệt 7

BÌNH LUẬN CHO SẢN PHẨM